Účastníci 2022:

Rozdělení do skupin dle koeficientů a klíče ČBF