Členské příspěvky

2023/ 2024

Výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2023/ 2024 schválil Výkonný výbor TJ Jiskra Humpolec 16.5.2023. Důvodem úpravy výše členských příspěvků jsou stále rostoucí náklady na nájmy, energie, cestovné a stravné, náklady na dopravu, náhrady rozhodčím, ceny ubytování apod., ale výše dotací se několik let nemění. Součástí platby klubových členských příspěvků je i platba členských příspěvků ČBF ve výši 200 - 400,- Kč, kterou klub hradí za každého člena klubu. Konkrétní výši a podmínky platby členských příspěvků naleznete pod tímto textem.

Kolik platit

Družstvo Členský Příspěvek Snížený členský příspěvěk
Basketbalová školička 1 000 Kč
Děti v pohybu na školách 1 000 Kč
U11 3 400 Kč 2 380 Kč
U13 4 000 Kč 2 800 Kč
U15 4 400 Kč 3 080 Kč
Dospělí  2 200 Kč
Neaktivní členové 200 Kč
Trenéři a děti trenérů 1 000 Kč
  • Členský příspěvek - platí aktivní členové klubu = mezi aktivními členy patří trenéři, funkcionáři, hráčky a hráči řádně registrovaní pod hlavičkou klubu nebo hostují v jiném klubu a provozující pravidelnou, aktivní činnost organizovanou klubem.
  • Snížený členský příspěvek - snížená výše členských příspěvků se týká všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy klubu. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy, kteří mají vlastní příjem.
  • Neaktivní členové - Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem.

Jak platit?

Zaslat na účet: 2000054673/2010
Variabilní symbol: Bude vygenerován ve faktuře
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 1.9. – 31. 9. 2023

Jiná platba než na účet není akceptována!!!
Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení výše uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována.