Účastníci:

Rozdělení do skupin dle koeficientů a klíče ČBF