Informace NF U12
5.-7. 5. 2023,  Žďár nad Sázavou

 • Po příjezdu do Žďáru nad Sázavou se každé družstvo prezentuje v klubovně BK (bufet na HALE 1 BK) - Komenského 4 (kancelář bude otevřena od 7 hodin), provede kontrolu plateb startovného 4000,- Kč a ubytování a stravování 2050,- Kč/osoba. Platby na základě info od pořadatelů uhraďte před zahájením turnaje na účet (2000054673/2010 - do zprávy pro příjemce uveďte - NFU12 a název družstva). Od každého týmu bude při platbě poplatků současně vybrána vratná kauce 1000,- Kč (v hotovosti za ubytování). Kauce bude vrácena po slavnostním zakončení NF v neděli 7. 5. 2023).
 • Dále každé družstvo předloží ke kontrole soupisky družstev, cestovní pasy nebo občanské průkazy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů. Po provedení kontroly od zástupce ČAMB budou družstvům vráceny.

 • Následně každé družstvo obdrží podrobné pokyny k organizaci NF, informace k ubytování a stravování.
 • Slavnostní zahájení se uskuteční 5. 5. 2023 ve 13:45 v HALE 2 TJ - Jungmanova 8, kde bude NF také dne 7. 5. 2023 ve 14:45 slavnostně ukončen.
 • V obou halách bude v průběhu turnaje k dispozici bufet s občerstvením.
 • Každé družstvo obdrží na svá utkání nápoje pro hráče.
 • Pořadatel organizuje pro trenéry a asistenty v sobotu 6. 5. 2023 od 20:00 setkání s občerstvením, a to v klubovně HALY 1 BK, Komenského 4.

HALA 1 BK- skupina A
(+ utkání o 7. a 9. místo)

Hala 2. ZŠ, Komenského 4
Žďár nad Sázavou  

GPS: 49.564771, 15.933104

HALA 2 TJ - skupina B
(+ utkání o 1., 3., 5. místo)

Hala TJ, Jungmanova 8,
Žďár nad Sázavou  

GPS: 49.570078, 15.94065

Ubytování a stravování:

Ubytování bude možné začít v pátek 5. 5. 2023 od 12 hodin a bude nutné jej ukončit v neděli 7. 5. 2023 do 10 hodin (týmy hrající finále do 11 hodin).
Od každého týmu bude při platbě poplatků současně vybrána vratná kauce 1000,- Kč (v hotovosti za ubytování). Kauce bude vrácena po slavnostním zakončení NF v neděli   7. 5. 2023).

Začátek stravování bude v pátek 5. 5. 2023 večeří a konec v neděli 7. 5. 2023 obědem (balíček na cestu).
Časy pro stravování:  
PÁTEK - snídaně: 8:30 - 8:45, oběd: 10:45 - 14:00 hod , večeře: 17:00 - 19:30 hod.
SOBOTA -  snídaně: 7:30 - 9:00 hod., oběd - 12:00 - 14:00 hod, večeře: 18:00 - 20:30 hod.
NEDĚLE - snídaně: 7:30 - 9:00 hod, oběd - 10:00 - 11:00 hod. (vyzvednutí balíčku)
(stravování je pro všechny účastníky zajištěno v jídelně SPŠ).
S ohledem na rozpis turnaje, konec ubytování a slavnostní zakončení turnaje bude nedělní oběd pro všechny účatníky řešen formu balíčku na cestu. Distribuce nedělních obědů koordinují T. Tyl a R. Pošvic (zástupci pořadatele pro ubytování a stravování).

SPŠ a VOŠ Žďár n.S.

Studentská 1
ubytování a strava

GPS:  49.565865, 15.943167


Kontakty:

 • Hlavní pořadatel: Tomáš Martinec - 608 922 777
 • Ekonomka BK: Věra Stočková - 608 355 743, stockova1978@gmail.com - platby, kauce, fakturace
 • Ubytování a stravování: Roman Pošvic - 777 671 156
 • Hlavní pořadatel HALA 1 BK: Jan Danko - 732 822 480
 • Hlavní pořadatel HALA 2 TJ: Tomáš Rosecký - 725 457 830