ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021/2022

Také v letošní sezoně proběhne platba členských příspěvků výhradně převodem na účet! Snažíme se nastavit novou komunikační databázi SPORTLYZER.  Dorazí Vám automaticky vygenerována faktura a systém automaticky spáruje platbu. Poté Vám bude vám zaslána faktura s potvrzením o zaplacení. 

Pokud bude mít někdo problém s placením může se držet staršího formátu klasický převod.

Číslo účtu:                                620213349/0800
Variabilní symbol:                   3
Specifický symbol:                 rodné číslo dítěte / hráčky / hráče
Text:                                          Do kolonky zpráva příjemci napište jméno člena, za kterého platíte.
Termín:                                      1. pololetí do 30. listopadu 2021 
                                                   2. pololetí do 20. března 2022 

Výše příspěvků na sezonu (lze zaplatit ve dvou částkách na každé pololetí zvlášť). Pokud dítě navštěvuje více tréninkových skupin platí pouze jednu.

Basketbalová školička                                                             800,- 
Děti v pohybu na školách                                                        1 000,-
U11                    (PO, ST) hala zemědělka                                 2 600,- (9.-12. měsíc 1000,- Kč, 1.-6. měsíc 1600,- Kč)
U13                   (PO, ST, PÁ) sportovní hala                              3 600,- (9.-12. měsíc 1500,- Kč, 1.-6. měsíc 2100,- Kč)
Dospělí            (1x týdně)                                                           2 000,-
Kompenzační cvičení     (ÚT, ČT 6:30-7:30) sport. hala           Zdarma
Neaktivní členové                                                                      200,-

Kdo potřebuje potvrzení pro pojišťovnu kontaktujte odygryn@gmail.com  

Slevy na příspěvcích:
Sleva při pomoci sehnat sponzorský dar (individuální domluva)
Sourozenci, každý aktivní člen ze sourozenců v klubu 70% z částky (U11 - 1820,- Kč, U13 - 2520,- Kč)

Neaktivní členové
Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem. Člen neprovozující jakoukoliv sportovní činnost a jinou aktivitu 200,- Kč.